Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

fanus
Reposted fromriddl3m riddl3m viasouffranceangex souffranceangex
8990 84e5
Reposted fromfuckblack fuckblack viatouchthesky touchthesky
fanus
Reposted frompiepszoty piepszoty via3freya 3freya
fanus
4835 1fed
Reposted fromdusielecc dusielecc via3freya 3freya
fanus

November 30 2013

fanus
Przychodzi ten moment w życiu kiedy chcesz przeglądnąć całą swoją zupę do początku.
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaunsuitable unsuitable
fanus
Nie bój się przekroczyć granicy. zaryzykuj - miej w końcu coś z życia. Zadziałaj spontanicznie, nie planuj, nie trzęś tyłkiem ze strachu - żyj, człowieku.
— veriolla.moblo.pl
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaunsuitable unsuitable

November 05 2013

fanus
8432 0a1e
Reposted fromadriannak adriannak

November 04 2013

fanus
4310 a019
Reposted fromadriannak adriannak viasamozatrucie samozatrucie
fanus
0336 711d
Reposted fromleaveitalone leaveitalone

October 31 2013

0763 ab33 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
1217 facf 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats
Photo


Reposted fromjohnkeats johnkeats
6120 bd30
Reposted fromjohnkeats johnkeats
4710 0988 500
Reposted fromejtytam ejtytam viamindgrinder mindgrinder

October 29 2013

fanus
2118 9f05
Reposted fromrenirene renirene viacoolstorybro23 coolstorybro23

October 25 2013

fanus
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakaha kaha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl